Инфраструктура

 

Студентите в магистърските програми Превод за европейските институции (с два чужди езика) и Превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език) имат достъп до всички семинарни зали и компютърната / езикова лаборатория (CLL) през всички дни от седмицата без почивен ден от 7.00 ч. дo 20.00 ч., а до библиотеките и ресурсните центрове от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 ч.

На разположение на студентите са:

 • Залата за провеждане на занятията в програмата с 18 компютъра и постоянна интернет връзка – 19 с.з., 3 етаж, Ректорат (моля, разгледайте снимките в: Галерия);
 • Централната университетска библиотека – Ректорат на ПУ (http://lib.uni-plovdiv.bg/index.html);
 • Библиотека „Западни филологии" – Нова сграда на ПУ;
 • Библиотека по новогръцки език – Нова сграда на ПУ;
 • Кабинет по турски език и култура;
 • Центърът за езици и интеркултурна комуникация – 316 каб. 3 етаж, Ректорат на ПУ (http://en.clic.slovo.uni-plovdiv.bg/);
 • Център за TestDaF в Пловдивския университет (http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/td/);
 • Центърът за руски език и култура в ПУ – Нова сграда на ПУ (http://rumir.uni-plovdiv.bg/);
 • American Corner – Нова сграда на ПУ (http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/amcorner/);
 • Компютърна / езикова лаборатория (CLL) – Ректорат на ПУ;
 • Аудио-визуален център – Ректорат на ПУ (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/52/).