ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ"

с един или два чужди езика
  • Чувствате се гражданин не само на България, но и на Европа.
  • Имате високи стандарти за образованието и личната си реализация.
  • Интересува Ви магистърска програма, която съчетава практикоприложна насоченост и научнотеоретична подготовка.
  • Владеете чужди езици и сте провокирани от предизвикателствата на междуезиковия и междукултурния трансфер.
  • Желаете да повишите компетентността си и се интересувате от професионална реализация в областта на превода в контекста на български и международни институции.
Ако се идентифицирате с изброените характеристики, тази програма ще отговори на потребностите Ви! Научете повече
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ"

  • Имате високи стандарти за образованието и личната си реализация.
  • Интересува Ви магистърска програма, която съчетава практикоприложна насоченост с научнотеоретична подготовка.
  • Владеете чужди езици и сте провокирани от предизвикателствата на междуезиковия и междукултурния трансфер.
  • Желаете да повишите компетентността си и се интересувате от професионална реализация в областта на превода в контекста на български и международни институции.
  • Привлича Ви възможността да задълбочите осъзнаването на личния си междукултурен опит и да бъдете съпричастни към постигането на междукултурен диалог в нашия свят на културно многообразие.
Ако се идентифицирате с изброените характеристики, тази програма ще отговори на потребностите Ви! Научете повече